Back

Så länge skutan kan gå

Random Settings
+
-
esc
Så länge s[Am]kutan kan [F]gå  
så länge hj[C]ärtat kan s[G]lå  
så länge s[Dm]olen den gl[C]ittrar på [Dm]böljo[G7]rna    [C]blå  
om b[E7]lott en [Am]dag eller t[F]vå  
så håll till go[C]do än [G]då  
för det f[Dm]inns många som [C]aldrig en l[G]jusglimt kan [C]få!  
Och v[E7]em har [Am]sagt att just [F7]du kom till [E7]världen
för att få solsken och lycka på [Am]färden?
Att under stj[C]ärnornas g[F]lans
bli purrad [C]uti en s[G]kans
att få en k[Dm]yss eller t[C]vå i en [G7]yrande d[C]ans?

[C7]Ja,   [F] vem har sagt att just du ska ha h[Gm]örsel och [C7]syn,   
höra b[Gm]öljornas br[C7]us och kunna s[]jung   [F]a!  
Och [Cm6/Eb]vem har sagt att just [D7]du skall ha [Gm]bästa men[C7]yn   
och som f[Gm]ågeln på v[F]ågorna g[C7]ung   [F]a.  

Och vid[Am] motorernas [F]gång
och ifall [C]vakten blir [G]lång,
så minns att s[Dm]nart klämtar[C] klockan
för di[Dm]g: ding, d[G7]ing,d[C]ong!
Så l[E7]änge sk[Am]utan kan [F]gå,  
så länge hj[C]ärtat kan [G]slå,
så länge s[Dm]olen den g[C]littrar på [G]böljorna [C]blå,
s[E7]å tag me[Am]d glädje ditt [F7]jobb fast du[E7] lider,
snart får du vila för eviga [Am]tider!
Men inte [C]hindrar det a[F]lls  
att du ä[C]r glad och ger [G]hals,
så kläm nu[Dm] i men en v[C]erkligt sju s[G7]jungande v[C]als!

[C7]Det   [F] är en rasande tur att du l[Gm]ever, min [C7]vän   
och kan v[Gm]alsa omkring [C7]uti H[]avan   [F]na!  
Om p[Cm/Eb]engarna tagit slut, [D7]gå till s[Gm]jöss omi[C7]gen   
med kari[Gm]biens passad[F]vind kring[C7] panna[F]n.  

[A7]Klara j[Dm]obbet med g[Bb]lans,
gå i[F]land någonst[C7]ans,   
ta en k[Gm]yss eller t[F]vå i en [C7]yrande d[F]ans!
S[A7]å länge s[Dm]kutan kan [Bb]gå,   
så länge hj[F]ärtat kan s[C7]lå,   
så länge so[Gm]len den gl[F]ittrar på b[Gm]öljo   [C7]rna    [F]blå  

Så länge skutan kan gå
så länge hjärtat kan slå
så länge solen den glittrar på böljorna blå
om blott en dag eller två
så håll till godo än då
för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få!
Och vem har sagt att just du kom till världen
för att få solsken och lycka på färden?
Att under stjärnornas glans
bli purrad uti en skans
att få en kyss eller två i en yrande dans?

Ja, vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn,
höra böljornas brus och kunna s[E°]junga!
Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn
och som fågeln på vågorna gunga.

Och vid motorernas gång
och ifall vakten blir lång,
så minns att snart klämtar klockan
för dig: ding, ding,dong!
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå,
så tag med glädje ditt jobb fast du lider,
snart får du vila för eviga tider!
Men inte hindrar det alls
att du är glad och ger hals,
så kläm nu i men en verkligt sju sjungande vals!

Det är en rasande tur att du lever, min vän
och kan valsa omkring uti H[E°]avanna!
Om pengarna tagit slut, gå till sjöss omigen
med karibiens passadvind kring pannan.

Klara jobbet med glans,
gå iland någonstans,
ta en kyss eller två i en yrande dans!
Så länge skutan kan gå,
så länge hjärtat kan slå,
så länge solen den glittrar på böljorna blå

Song Author Evert Taube

Lyrics Author Evert Taube

Performer: Evert Taube

Settings

Close